Εξώφυλλο

Νόστος:

Ο Αρχαιοελληνικός Μύθος στην Παγκόσμια Λογοτεχνία

Μνήμη Δ. Ν. Μαρωνίτη

MOSSÉ, Claude

1 εγγραφή

Claude MOSSÉ

Έγκλημα στην αρχαία Αγορά [1995] (μετ. Ε. Δελλή, 1997)

Claude Mossé. 1997. Έγκλημα στην αρχαία αγορά. Μετ. Ευδοξία Δελλή. Αθήνα: Θεμέλιο. Τίτλος πρωτοτύπου: Meurtres sur l’agora (Paris: Éditions Calmann-Lévy, 1995).