Εξώφυλλο

Νόστος:

Ο Αρχαιοελληνικός Μύθος στην Παγκόσμια Λογοτεχνία

Μνήμη Δ. Ν. Μαρωνίτη

Άγαλμα

15 εγγραφές [1 - 15]

Κική ΔΗΜΟΥΛΑ

«Βρετανικό μουσείο» [1956]

Κική Δημουλά. [1956] 1990. Έρεβος. 2η έκδ. Αθήνα: Στιγμή. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Κική Δημουλά [1998] 2000. Ποιήματα. 3η έκδ. Αθήνα: Ίκαρος.

Κική ΔΗΜΟΥΛΑ

«Ορισμοί» [1963]

Κική Δημουλά. [1963] 1989. Επί τα ίχνη. 2η έκδ. Αθήνα: Στιγμή. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Κική Δημουλά [1998] 2000. Ποιήματα. 3η έκδ. Αθήνα: Ίκαρος.

Κική ΔΗΜΟΥΛΑ

«Πέρασε τόσο σώμα» [2005]

Κική Δημουλά. [2005] 2006. Χλόη θερμοκηπίου. 2η έκδ. Αθήνα: Ίκαρος.

Κική ΔΗΜΟΥΛΑ

«Προτομή πιθανότητας» [1994]

Κική Δημουλά. 1994. Η εφηβεία της λήθης. Αθήνα: Στιγμή. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Κική Δημουλά. [1998] 2000. Ποιήματα. 3η έκδ. Αθήνα: Ίκαρος.

Κική ΔΗΜΟΥΛΑ

«Σε κάτοικο προαστίου» [1971]

Κική Δημουλά. [1971] 1990. Το λίγο του κόσμου. 3η έκδ. Αθήνα: Στιγμή. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Κική Δημουλά [1998] 2000. Ποιήματα. 3η έκδ. Αθήνα: Ίκαρος.

Κική ΔΗΜΟΥΛΑ

«Σημείο αναγνωρίσεως» [1971]

Κική Δημουλά. [1971] 1990. Το λίγο του κόσμου. 3η έκδ. Αθήνα: Στιγμή. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Κική Δημουλά [1998] 2000. Ποιήματα. 3η έκδ. Αθήνα: Ίκαρος.

Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗΣ

«Ενώπιον του αγάλματος του Ενδυμίωνος» [1895]

Κ. Π. Καβάφης. [1991] 1995. Τα Ποιήματα. Τόμ. Α΄ (1897–1918). Επιμ. Γ. Π. Σαββίδης. 4η έκδ. Αθήνα: Ίκαρος.

Μιχαήλ ΜΗΤΣΑΚΗΣ

«Το παράπονο του μαρμάρου» [1892]

Μιχαήλ Μητσάκης. 1956. Το έργο του. Εισαγ.-σχόλια-επιμ.: Μιχ. Περάνθης. Αθήνα: Βιβλιοπωλείον Εστίας.

Γιάννης ΡΙΤΣΟΣ

«Αναπόληση» [1964-1965]

Γιάννης Ρίτσος. 1966. Μαρτυρίες. Σειρά δεύτερη. Αθήνα: Κέδρος. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Γιάννης Ρίτσος. 1989. Ποιήματα Θ΄ (1958-1967). Αθήνα: Κέδρος.

Γιάννης ΡΙΤΣΟΣ

«Διιπετές» [1964-1965]

Γιάννης Ρίτσος. 1966. Μαρτυρίες. Σειρά δεύτερη. Αθήνα: Κέδρος. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Γιάννης Ρίτσος. 1989. Ποιήματα Θ΄ (1958-1967). Αθήνα: Κέδρος.

Γιάννης ΡΙΤΣΟΣ

«Μες στα χαλάσματα» [1964-1965]

Γιάννης Ρίτσος. 1966. Μαρτυρίες. Σειρά δεύτερη. Αθήνα: Κέδρος. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Γιάννης Ρίτσος. 1989. Ποιήματα Θ΄ (1958-1967). Αθήνα: Κέδρος.

Γιάννης ΡΙΤΣΟΣ

«Μετάγγιση: Εγγραφή 26» [1976]

Γιάννης Ρίτσος. 1982. Ιταλικό τρίπτυχο. Αθήνα: Κέδρος. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Γιάννης Ρίτσος. 1997. Ποιήματα ΙΒ΄ (1975-1976). Αθήνα: Κέδρος.

Γιάννης ΡΙΤΣΟΣ

«Τελετουργία» [1978]

Γιάννης Ρίτσος. 2007. Ποιήματα ΙΔ΄ (1977-1980). Αθήνα: Κέδρος.

Γιώργος ΣΕΦΕΡΗΣ

«Ο βασιλιάς της Ασίνης» [1940]

Γιώργος Σεφέρης. 1940. Ημερολόγιο Καταστρώματος Α΄. Αθήνα: τυπ. Ταρουσόπουλου. Και στον συγκεντρωτικό τόμο Γιώργος Σεφέρης. 1985. Ποιήματα. 15η έκδ. Αθήνα: Ίκαρος.

Γιώργος ΣΕΦΕΡΗΣ

«Ο ηδονικός Ελπήνωρ» [1947]

Γιώργος Σεφέρης. 1947. Κίχλη. Αθήνα: Ίκαρος. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Γιώργος Σεφέρης. [1972] 1985. Ποιήματα. 15η έκδ. Αθήνα: Ίκαρος.