Εξώφυλλο

Νόστος:

Ο Αρχαιοελληνικός Μύθος στην Παγκόσμια Λογοτεχνία

Μνήμη Δ. Ν. Μαρωνίτη

[Τεκμηρίωση: βλ. Πυξίς]

Γιάννης Ρίτσος

Μετάγγιση


26

Πόσος θάνατος —είπε—
κάτω απ’ το πέτρινο λιοντάρι
σίγουρο ακόμη το δεξί του πόδι
πάνω στην πέτρινη γήινη σφαίρα
το ’να του νύχι σπασμένο
ο έφηβος περιηγητής
δάγκωσε το μεγάλο μήλο
έφτυσε τα σπόρια στο μάρμαρο
η γυναίκα δάγκωσε τα χείλη της
το κομμένο κεφάλι στο χέρι του Περσέα
δεν ήταν το δικό σου
εσύ δοκίμαζες τη στάση του ποιήματος
το δεξί πόδι σταθερό αμετάθετο
τ’ αριστερό λίγο μπροστά
το γόνατο ελαφρά λυγισμένο —
ο Δαβίδ ή ο Απόλλωνας;

Φλωρεντία, 31. V. 1976

Γιάννης Ρίτσος. 1982. Ιταλικό τρίπτυχο. Αθήνα: Κέδρος. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Γιάννης Ρίτσος. 1997. Ποιήματα ΙΒ΄ (1975-1976). Αθήνα: Κέδρος.