Εξώφυλλο

Νόστος:

Ο Αρχαιοελληνικός Μύθος στην Παγκόσμια Λογοτεχνία

Μνήμη Δ. Ν. Μαρωνίτη

[Τεκμηρίωση: βλ. Πυξίς]

Γιάννης Ρίτσος

Διιπετές


Πλάι στο ποτάμι, ανάμεσα στις λυγαριές, βρήκαν το ξόανο —
ένας κορμός καψαλισμένου δέντρου. Με τους σουγιάδες τους
που κόβαν τα σταφύλια, κάναν τις γλυφές βαθύτερες. Ο Σμίλις
χάραξε τα σφυρά και τον αυχένα. «Διιπετές», το αποκάλεσαν.
Το βράδυ, οι άντρες δεν κοιμήθηκαν με τις γυναίκες τους.

Γιάννης Ρίτσος. 1966. Μαρτυρίες. Σειρά δεύτερη. Αθήνα: Κέδρος. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Γιάννης Ρίτσος. 1989. Ποιήματα Θ΄ (1958-1967). Αθήνα: Κέδρος.