Εξώφυλλο

Νόστος:

Ο Αρχαιοελληνικός Μύθος στην Παγκόσμια Λογοτεχνία

Μνήμη Δ. Ν. Μαρωνίτη

ΜΗΤΣΑΚΗΣ, Μιχαήλ

1 εγγραφή

Μιχαήλ ΜΗΤΣΑΚΗΣ

«Το παράπονο του μαρμάρου» [1892]

Μιχαήλ Μητσάκης. 1956. Το έργο του. Εισαγ.-σχόλια-επιμ.: Μιχ. Περάνθης. Αθήνα: Βιβλιοπωλείον Εστίας.