Εξώφυλλο

Νόστος:

Ο Αρχαιοελληνικός Μύθος στην Παγκόσμια Λογοτεχνία

Μνήμη Δ. Ν. Μαρωνίτη

ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιώργος

29 εγγραφές [1 - 20]

Γιώργος ΣΕΦΕΡΗΣ

«"Νότες" για ένα ποίημα» [1946]

Γιώργος Σεφέρης. [1976] 1993. Τετράδιο Γυμνασμάτων, Β΄. 2η έκδ. Επιμ.: Γ. Π. Σαββίδης. Αθήνα: Ίκαρος.

Γιώργος ΣΕΦΕΡΗΣ

«[Είναι παλιό το λιμάνι …]» [1935]

Γιώργος Σεφέρης. 1935. Μυθιστόρημα. Αθήνα: τυπ. Εστίας. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Γιώργος Σεφέρης. [1972] 1985. Ποιήματα. 15η έκδ. Αθήνα: Ίκαρος.

Γιώργος ΣΕΦΕΡΗΣ

«Αργώ» [1948]

Γιώργος Σεφέρης. [1976] 1993. Τετράδιο Γυμνασμάτων, Β΄. 2η έκδ. Επιμ.: Γ. Π. Σαββίδης. Αθήνα: Ίκαρος.

Γιώργος ΣΕΦΕΡΗΣ

«Αριάδνη» [1946]

Γιώργος Σεφέρης. [1976] 1993. Τετράδιο Γυμνασμάτων, Β΄. 2η έκδ. Επιμ.: Γ. Π. Σαββίδης. Αθήνα: Ίκαρος.

Γιώργος ΣΕΦΕΡΗΣ

«Αφήγηση» [1940]

Γιώργος Σεφέρης. 1940. Ημερολόγιο Καταστρώματος, Α΄. Αθήνα: τυπ. Ταρουσόπουλου. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Γιώργος Σεφέρης. [1972] 1985. Ποιήματα. 15η έκδ. Αθήνα: Ίκαρος.

Γιώργος ΣΕΦΕΡΗΣ

«Γ΄ Ξύπνησα» [1935]

Γιώργος Σεφέρης. 1935. Μυθιστόρημα. Αθήνα: τυπ. Εστίας. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Γιώργος Σεφέρης. [1972] 1985. Ποιήματα. 15η έκδ. Αθήνα: Ίκαρος.

Γιώργος ΣΕΦΕΡΗΣ

«Δ΄ Αργοναύτες» [1935]

Γιώργος Σεφέρης. 1935. Μυθιστόρημα. Αθήνα: τυπ. Εστίας. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Γιώργος Σεφέρης. [1972] 1985. Ποιήματα. 15η έκδ. Αθήνα: Ίκαρος.

Γιώργος ΣΕΦΕΡΗΣ

«Ελένη» [1955]

Γιώργος Σεφέρης. 1955. Κύπρον, οὗ μ᾿ ἐθέσπισεν. Αθήνα: Ίκαρος. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Γιώργος Σεφέρης. [1972] 1985. Ποιήματα. 15η έκδ. Αθήνα: Ίκαρος.

Γιώργος ΣΕΦΕΡΗΣ

«Επί ασπαλάθων...» [1971]

Γιώργος Σεφέρης.[1976] 1993. Τετράδιο Γυμνασμάτων, Β΄. 2η έκδ. Επιμ.: Γ. Π. Σαββίδης. Αθήνα: Ίκαρος.

Γιώργος ΣΕΦΕΡΗΣ

«Ευριπίδης, Αθηναίος» [1955]

Γιώργος Σεφέρης. 1955. Κύπρον, οὗ μ᾿ ἐθέσπισεν. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Γιώργος Σεφέρης. [1972] 1985. Ποιήματα. 15η έκδ. Αθήνα: Ίκαρος.

Γιώργος ΣΕΦΕΡΗΣ

«ΙΒ΄ Μποτίλια στο πέλαγο» [1935]

Γιώργος Σεφέρης. 1935. Μυθιστόρημα. Αθήνα: τυπ. Εστίας. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Γιώργος Σεφέρης. [1972] 1985. Ποιήματα. 15η έκδ. Αθήνα: Ίκαρος.

Γιώργος ΣΕΦΕΡΗΣ

«ΙΖ΄ Αστυάναξ» [1935]

Γιώργος Σεφέρης. 1935. Μυθιστόρημα. Αθήνα: τυπ. Εστίας. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Γιώργος Σεφέρης. [1972] 1985. Ποιήματα. 15η έκδ. Αθήνα: Ίκαρος.

Γιώργος ΣΕΦΕΡΗΣ

«ΙΣΤ΄ Στη σφενδόνη» [1935]

Γιώργος Σεφέρης. 1935. Μυθιστόρημα. Αθήνα: τυπ. Εστίας. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Γιώργος Σεφέρης. [1972] 1985. Ποιήματα. 15η έκδ. Αθήνα: Ίκαρος.

Γιώργος ΣΕΦΕΡΗΣ

«Κ΄ Ανδρομέδα» [1935]

Γιώργος Σεφέρης. 1935. Μυθιστόρημα. Αθήνα: τυπ. Εστίας. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Γιώργος Σεφέρης. [1972] 1985. Ποιήματα. 15η έκδ. Αθήνα: Ίκαρος.

Γιώργος ΣΕΦΕΡΗΣ

«Με τον τρόπο του Γ. Σ.» [1936]

Γιώργος Σεφέρης. 1940. Τετράδιο Γυμνασμάτων. Αθήνα: τυπ. Ταρουσόπουλου. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Γιώργος Σεφέρης. [1972] 1985. Ποιήματα. 15η έκδ. Αθήνα: Ίκαρος.

Γιώργος ΣΕΦΕΡΗΣ

«Μυκήνες» [1935]

Γιώργος Σεφέρης. 1936. Γυμνοπαιδία. Αθήνα. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Γιώργος Σεφέρης. [1972] 1985. Ποιήματα. 15η έκδ. Αθήνα: Ίκαρος.

Γιώργος ΣΕΦΕΡΗΣ

«Ο βασιλιάς της Ασίνης» [1940]

Γιώργος Σεφέρης. 1940. Ημερολόγιο Καταστρώματος Α΄. Αθήνα: τυπ. Ταρουσόπουλου. Και στον συγκεντρωτικό τόμο Γιώργος Σεφέρης. 1985. Ποιήματα. 15η έκδ. Αθήνα: Ίκαρος.

Γιώργος ΣΕΦΕΡΗΣ

«Ο γυρισμός του ξενιτεμένου» [1938]

Γιώργος Σεφέρης. 1940. Ημερολόγιο Καταστρώματος Α΄. Αθήνα: τυπ. Ταρουσόπουλου. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Γιώργος Σεφέρης. 1985. Ποιήματα. 15η έκδ. Αθήνα: Ίκαρος.

Γιώργος ΣΕΦΕΡΗΣ

«Ο ηδονικός Ελπήνωρ» [1947]

Γιώργος Σεφέρης. 1947. Κίχλη. Αθήνα: Ίκαρος. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Γιώργος Σεφέρης. [1972] 1985. Ποιήματα. 15η έκδ. Αθήνα: Ίκαρος.

Γιώργος ΣΕΦΕΡΗΣ

«Ο Στράτης Θαλασσινός ανάμεσα στους αγάπανθους» [1942]

Γιώργος Σεφέρης. 1945. Ημερολόγιο Καταστρώματος, Β΄. Αθήνα: Ίκαρος. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Γιώργος Σεφέρης. [1972] 1985. Ποιήματα. 15η έκδ. Αθήνα: Ίκαρος.