Εξώφυλλο

Νόστος:

Ο Αρχαιοελληνικός Μύθος στην Παγκόσμια Λογοτεχνία

Μνήμη Δ. Ν. Μαρωνίτη

ΔΗΜΟΥΛΑ, Κική

17 εγγραφές [1 - 17]

Κική ΔΗΜΟΥΛΑ

«Αρχαίο θέατρο Αιγές-Αιγείρα» [2014]

Κική Δημουλά. 2014. Δημόσιος καιρός. Αθήνα: Ίκαρος.

Κική ΔΗΜΟΥΛΑ

«Άφησα να μην ξέρω» [1971]

Κική Δημουλά. [1971] 1990. Το λίγο του κόσμου. 3η έκδ. Αθήνα: Στιγμή. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Κική Δημουλά [1998] 2000. Ποιήματα. 3η έκδ. Αθήνα: Ίκαρος.

Κική ΔΗΜΟΥΛΑ

«Βρετανικό μουσείο» [1956]

Κική Δημουλά. [1956] 1990. Έρεβος. 2η έκδ. Αθήνα: Στιγμή. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Κική Δημουλά [1998] 2000. Ποιήματα. 3η έκδ. Αθήνα: Ίκαρος.

Κική ΔΗΜΟΥΛΑ

«Γιαλό γιαλό» [1988]

Κική Δημουλά. 1988. Χαίρε ποτέ. Αθήνα: Στιγμή. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Κική Δημουλά. [1998] 2000. Ποιήματα. 3η έκδ. Αθήνα: Ίκαρος.

Κική ΔΗΜΟΥΛΑ

«Εκρηκτικό πόρισμα» [2001]

Κική Δημουλά. [2001] 2009. Ήχος απομακρύνσεων. 5η έκδ. Αθήνα: Ίκαρος.

Κική ΔΗΜΟΥΛΑ

«Επεισόδιο» [1998]

Κική Δημουλά. [1998] 2010. Ενός λεπτού μαζί. 7η έκδ. Αθήνα: Ίκαρος.

Κική ΔΗΜΟΥΛΑ

«Επέστρεφε και παίρνε με» [2007]

Κική Δημουλά. [2007] 2013. Μεταφερθήκαμε παραπλεύρως. 4η έκδ. Αθήνα: Ίκαρος.

Κική ΔΗΜΟΥΛΑ

«Επίδαυρος-Μήδεια» [2014]

Κική Δημουλά. 2014. Δημόσιος καιρός. Αθήνα: Ίκαρος.

Κική ΔΗΜΟΥΛΑ

«Εφόδιο τα τραύματα» [2005]

Κική Δημουλά. [2005] 2006. Χλόη θερμοκηπίου. 2η έκδ. Αθήνα: Ίκαρος.

Κική ΔΗΜΟΥΛΑ

«Κάλχας» [1971]

Κική Δημουλά. [1971] 1990. Το λίγο του κόσμου. 3η έκδ. Αθήνα: Στιγμή. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Κική Δημουλά [1998] 2000. Ποιήματα. 3η έκδ. Αθήνα: Ίκαρος.

Κική ΔΗΜΟΥΛΑ

«Κατωτέρα τάξις» [1994]

Κική Δημουλά. 1994. Η εφηβεία της λήθης. Αθήνα: Στιγμή. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Κική Δημουλά. [1998] 2000. Ποιήματα. 3η έκδ. Αθήνα: Ίκαρος.

Κική ΔΗΜΟΥΛΑ

«Κρίση» [2014]

Κική Δημουλά. 2014. Δημόσιος καιρός. Αθήνα: Ίκαρος.

Κική ΔΗΜΟΥΛΑ

«Ορισμοί» [1963]

Κική Δημουλά. [1963] 1989. Επί τα ίχνη. 2η έκδ. Αθήνα: Στιγμή. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Κική Δημουλά [1998] 2000. Ποιήματα. 3η έκδ. Αθήνα: Ίκαρος.

Κική ΔΗΜΟΥΛΑ

«Πέρασε τόσο σώμα» [2005]

Κική Δημουλά. [2005] 2006. Χλόη θερμοκηπίου. 2η έκδ. Αθήνα: Ίκαρος.

Κική ΔΗΜΟΥΛΑ

«Προτομή πιθανότητας» [1994]

Κική Δημουλά. 1994. Η εφηβεία της λήθης. Αθήνα: Στιγμή. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Κική Δημουλά. [1998] 2000. Ποιήματα. 3η έκδ. Αθήνα: Ίκαρος.

Κική ΔΗΜΟΥΛΑ

«Σε κάτοικο προαστίου» [1971]

Κική Δημουλά. [1971] 1990. Το λίγο του κόσμου. 3η έκδ. Αθήνα: Στιγμή. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Κική Δημουλά [1998] 2000. Ποιήματα. 3η έκδ. Αθήνα: Ίκαρος.

Κική ΔΗΜΟΥΛΑ

«Σημείο αναγνωρίσεως» [1971]

Κική Δημουλά. [1971] 1990. Το λίγο του κόσμου. 3η έκδ. Αθήνα: Στιγμή. Και στον συγκεντρωτικό τόμο: Κική Δημουλά [1998] 2000. Ποιήματα. 3η έκδ. Αθήνα: Ίκαρος.