Είστε εδώ

δημοτικισμός

Τίτλος Περιοδικό Τόμος Τεύχος Σελίδα Έτος
Πώς βγαίνομε σήμερα από τη γλωσσική σύγχυση (1985) Φιλόλογος 123 105-112 2006
Πώς είδε ο Κώστας Βάρναλης τον Αλέκο Δελμούζο και τη δράση του (1990) Φιλόλογος 123 115-128 2006
Σημειώματα. Habent sua fata libelli Φιλόλογος 90 384-387 1997
Σημειώματα. Δημοτικής έπαινος Φιλόλογος 2 49-52 1964
Σημειώματα. Ένα νέο σχολείο και με το νέο σχολείο μια νέα αναγεννημένη πατρίδα Φιλόλογος 97 271-272 1999
Σημειώματα. Η καθιέρωση της δημοτικής στην εκπαίδευση: Διαπιστώσεις και υποχρεώσεις Φιλόλογος 9 57-58 1976
Σημειώματα. Η Νεοελληνική Γραμματική Φιλόλογος 10 117-118 1976
Σημειώματα. Μιλάει ο Δημήτρης Γληνός. Από τη δημοτική πηγαίνει το παιδί στην αρχαία και σε κάθε μορφή της γλώσσας μας Φιλόλογος 90 378-379 1997
Σημειώματα. Μιλάει ο Δημήτρης Γληνός. Δημοτικισμός: σάλπισμα γενικής αναγέννησης Φιλόλογος 90 377-378 1997
Σημειώματα. Μιλάει ο Ευάγγελος Παπανούτσος. Δημοτική – Νεοελληνική κοινή Φιλόλογος 90 383-384 1997