Είστε εδώ

Γληνός Δημήτρης, «Σημειώματα. Μιλάει ο Δημήτρης Γληνός. Δημοτικισμός: σάλπισμα γενικής αναγέννησης», Φιλόλογος, τχ. 90 (Χειμώνας 1997), σ. 377-378