Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Habent sua fata libelli», Φιλόλογος, τχ. 90 (Χειμώνας 1997), σ. 384-387