Είστε εδώ

Κριαράς Εμμανουήλ, «Πώς είδε ο Κώστας Βάρναλης τον Αλέκο Δελμούζο και τη δράση του (1990)», Φιλόλογος, τχ. 123 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2006), σ. 115-128