Είστε εδώ

Παπανούτσος Ευάγγελος Π., «Σημειώματα. Ένα νέο σχολείο και με το νέο σχολείο μια νέα αναγεννημένη πατρίδα», Φιλόλογος, τχ. 97 (Φθινόπωρο 1999), σ. 271-272