Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Δημοτικής έπαινος», Φιλόλογος, τχ. 2 (Σεπτέμβριος 1964), σ. 49-52