Είστε εδώ

Γληνός Δημήτρης, «Σημειώματα. Μιλάει ο Δημήτρης Γληνός. Από τη δημοτική πηγαίνει το παιδί στην αρχαία και σε κάθε μορφή της γλώσσας μας», Φιλόλογος, τχ. 90 (Χειμώνας 1997), σ. 378-379