Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Η καθιέρωση της δημοτικής στην εκπαίδευση: Διαπιστώσεις και υποχρεώσεις», Φιλόλογος, τχ. 9 (Απρίλιος 1976), σ. 57-58