Είστε εδώ

Παπανούτσος Ευάγγελος Π., «Σημειώματα. Μιλάει ο Ευάγγελος Παπανούτσος. Δημοτική – Νεοελληνική κοινή», Φιλόλογος, τχ. 90 (Χειμώνας 1997), σ. 383-384