Είστε εδώ

Βιβλιοπαρουσίαση

Τίτλος Περιοδικό Τόμος Τεύχος Σελίδα Έτος
Βιβλιοπαρουσιάσεις. Αγορής Γκρέκου, Η καθαρή ποίηση στην Ελλάδα. Από το Σολωμό στο Σεφέρη (1833-1933), εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 2000, σσ. 398 Φιλόλογος 108 305-308 2002
Βιβλιοπαρουσιάσεις. Αικ. Π. Δημητριάδη – Μ.Χ. Ευσταθίου – Μ.Α. Σκαρλάτου Συντονισμός-Επιμέλεια Ν.Δ. Βαρμάζης. Η Κλασική Εποχή Ι. Οι Περσικοί Πόλεμοι και η Πεντηκονταετία – Μια διδακτική προσέγγιση της Ιστορίας από τις πηγές. Εκδόσεις Κώδικας 1996 Φιλόλογος 84 193-194 1996
Βιβλιοπαρουσιάσεις. Αικατερίνη Παπαευθυμίου-Παπάνθιμου, Εισαγωγή στους πολιτισμούς της Προϊστορίας, με 72 έγχρωμες εικόνες, εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη, χ.χ. σσ. 222 Φιλόλογος 120 310-315 2005
Βιβλιοπαρουσιάσεις. Αισχύλου, Χοηφόροι. Αρχαίο κείμενο, εισαγωγή, έμμετρη μετάφραση, ερμηνευτικά σχόλια Χαράλαμπος Απ. Μπάλτας. Εκδόσεις Παπαδήμα, Αθήνα 2000 Φιλόλογος 101 484 2000
Βιβλιοπαρουσιάσεις. Αλεξάνδρα Λαμπράκη – Γ.Δ. Παγανός. Ο εκπαιδευτικός δημοτικισμός και ο Κωστής Παλαμάς. Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα, Ιούιος 1994 Φιλόλογος 87 105-108 1997
Βιβλιοπαρουσιάσεις. Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, Ο Κυβερνήτης Καποδίστριας και η απελευθέρωσις της Ελλάδος, ΜΙΕΤ: Αθήνα, 1996 Φιλόλογος 86 422 1996
Βιβλιοπαρουσιάσεις. Άννα Αγγελοπούλου, Ο Κ.Π. Μισίρκοφ (1874-1926) και η κίνηση των Μακεδονιστών, Ελληνισμός και Κόσμος των Σλάβων 7, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2004, σσ. 613 Φιλόλογος 120 305-310 2005
Βιβλιοπαρουσιάσεις. Άννας Γκέρτζου-Σαρρή, Μ' ενάντιους ανέμους, Αθήνα, Κέδρος, 31998 Φιλόλογος 114 692-693 2004
Βιβλιοπαρουσιάσεις. Αριστοτέλης: Οντολογία, γνωσιολογία, ηθική, πολιτική φιλοσοφία. Αφιέρωμα στον J.P. Anton. Είκοσι ομόκεντρες μελέτες. Έκδοση-επιμέλεια: Δ.Ζ. Ανδριόπουλος, Αθήνα 1994, σσ. 400, Εστία Φιλόλογος 77 256 1994
Βιβλιοπαρουσιάσεις. Αρχαία Ελληνική Μετρική. Συναγωγή Μελετών. Επιλογή-Μετάφραση-Επιμέλεια: Ι.Ν. Καζάζης. Εικαστικά κοσμήματα: Αλ. Καζάζης. Θεσσαλονίκη. Εκδ. Βάνιας 1998, σσ. 208 Φιλόλογος 95 123-125 1999