Είστε εδώ

Πόλκας Λάμπρος, «Βιβλιοπαρουσιάσεις. Αρχαία Ελληνική Μετρική. Συναγωγή Μελετών. Επιλογή-Μετάφραση-Επιμέλεια: Ι.Ν. Καζάζης. Εικαστικά κοσμήματα: Αλ. Καζάζης. Θεσσαλονίκη. Εκδ. Βάνιας 1998, σσ. 208», Φιλόλογος, τχ. 95 (Άνοιξη 1999), σ. 123-125