Είστε εδώ

Βαρμάζης Νικόλαος Δ., «Βιβλιοπαρουσιάσεις. Αικ. Π. Δημητριάδη – Μ.Χ. Ευσταθίου – Μ.Α. Σκαρλάτου Συντονισμός-Επιμέλεια Ν.Δ. Βαρμάζης. Η Κλασική Εποχή Ι. Οι Περσικοί Πόλεμοι και η Πεντηκονταετία – Μια διδακτική προσέγγιση της Ιστορίας από τις πηγές. Εκδόσεις Κώδικας 1996», Φιλόλογος, τχ. 84 (Καλοκαίρι 1996), σ. 193-194