Είστε εδώ

Παπακωστούλα-Γιανναρά Γ.Α., «Βιβλιοπαρουσιάσεις. Αλεξάνδρα Λαμπράκη – Γ.Δ. Παγανός. Ο εκπαιδευτικός δημοτικισμός και ο Κωστής Παλαμάς. Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα, Ιούιος 1994», Φιλόλογος, τχ. 87 (Άνοιξη 1997), σ. 105-108