Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Βιβλιοπαρουσιάσεις. Αισχύλου, Χοηφόροι. Αρχαίο κείμενο, εισαγωγή, έμμετρη μετάφραση, ερμηνευτικά σχόλια Χαράλαμπος Απ. Μπάλτας. Εκδόσεις Παπαδήμα, Αθήνα 2000», Φιλόλογος, τχ. 101 (Φθινόπωρο 2000), σ. 484