Είστε εδώ

Βιβλιοπαρουσίαση

Τίτλος Περιοδικό Τόμος Τεύχος Σελίδα Έτος
B.S. Bloom – D.R. Krathwohl: Ταξινομία διδακτικών στόχων (Τόμος Α΄ – Γνωστικός τομέας. Μετάφρ. Αλεξάνδρα Λαμπράκη-Παγανού) Εκδόσεις ΚΩΔΙΚΑΣ, Θεσσαλονίκη 1986 Φιλόλογος 49 253-254 1987
Άλκη Χαραλαμπίδη, Η Τέχνη του Εικοστού Αιώνα (Ζωγραφική, Πλαστική, Αρχιτεκτονική). Τόμος ΙΙ: Η Τέχνη του Μεσοπολέμου, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 1993. Τόμος ΙΙΙ: Η μεταπολεμική περίοδος, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 1995 Φιλόλογος 85 298-299 1996
Βιβλιοπαρουσιάσεις. C.A. Klok, Αφροδίτη και Ευρώπη. Συνοπτική ιστορία της Κύπρου από την προϊστορική εποχή μέχρι σήμερα, μτφρ. Στέλλα Τιμωνίδου, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2005, σ. 232 Φιλόλογος 129 472-473 2007
Βιβλιοπαρουσιάσεις. D.L. Page, Ευριπίδη Μήδεια, Μετάφραση: Γ. Γιατρομανωλάκης, Αθήνα 1990, Εκδόσεις Καρδαμίτσα, σσ. 213 Φιλόλογος 82 319-320 1995
Βιβλιοπαρουσιάσεις. Eco, Umberto, 1995: Η αναζήτηση της τέλειας γλώσσας στην ευρωπαϊκή παιδεία. Μετ. Άννα Παπασταύρου. Επιμ. Έφη Καλλιφατίδη. Εκδ. Ελληνικά Γράμματα, β΄ έκδοση. Αθήνα. Σελ. 597 Φιλόλογος 105 516-517 2001
Βιβλιοπαρουσιάσεις. Erich E. Geissler, Η σύγχρονη εκπαίδευση σε μια ελεύθερη κοινωνία. Μετάφραση Θεόδωρος Τελόπουλος, Εκδόσεις Κώδικας 1997 Φιλόλογος 91 121 1998
Βιβλιοπαρουσιάσεις. Frank Walbank. Ο ελληνιστικός κόσμος. Μετάφραση: Τ. Δαρβέρης. Επιμέλεια: Λ. Μανωλόπουλος και Π. Νίγδελης. Θεσσαλονίκη 1993, σσ. 400, Εκδόσεις: Βάνιας Φιλόλογος 77 255-256 1994
Βιβλιοπαρουσιάσεις. Frantz K. Stanzel, Θεωρία της Αφήγησης. Μετάφραση: Κυριακή Χρυσομάλλη-Henrich, Θεσσαλονίκη 1999 Φιλόλογος 101 481 2000
Βιβλιοπαρουσιάσεις. Gilbert Murray, Αισχύλος, ο δημιουργός της τραγωδίας, Μετάφραση: Β.Γ. Μανδηλαράς, Αθήνα 1993, Εκδόσεις Καρδαμίτσα, σσ. 233 Φιλόλογος 82 317-318 1995
Βιβλιοπαρουσιάσεις. Glen W. Bowersock, Ο Ελληνισμός στην ύστερη αρχαιότητα (Μετάφραση Μαίρη Γιόση, Επιμέλεια Αντιγόνη Φιλιπποπούλου. ΜΙΕΤ: Αθήνα, 1996) Φιλόλογος 86 422-423 1996