Είστε εδώ

Μελισσίδης Νικόλαος Σ., «Βιβλιοπαρουσιάσεις. Αριστοτέλης: Οντολογία, γνωσιολογία, ηθική, πολιτική φιλοσοφία. Αφιέρωμα στον J.P. Anton. Είκοσι ομόκεντρες μελέτες. Έκδοση-επιμέλεια: Δ.Ζ. Ανδριόπουλος, Αθήνα 1994, σσ. 400, Εστία», Φιλόλογος, τχ. 77 (Φθινόπωρο 1994), σ. 256