Είστε εδώ

Ακριτόπουλος Αλέξανδρος Ν., «Βιβλιοπαρουσιάσεις. Αγορής Γκρέκου, Η καθαρή ποίηση στην Ελλάδα. Από το Σολωμό στο Σεφέρη (1833-1933), εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 2000, σσ. 398», Φιλόλογος, τχ. 108 (Καλοκαίρι 2002), σ. 305-308