Είστε εδώ

Τσολάκης Χρίστος Λ., «Βιβλιοπαρουσιάσεις. Αικατερίνη Παπαευθυμίου-Παπάνθιμου, Εισαγωγή στους πολιτισμούς της Προϊστορίας, με 72 έγχρωμες εικόνες, εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη, χ.χ. σσ. 222», Φιλόλογος, τχ. 120 (Ιούνιος-Ιούλιος-Αύγουστος 2005), σ. 310-315