Είστε εδώ

Θρακικά Χρονικά, έτος 1964, τεύχος 13

«Περιεχόμενα», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 4, τχ. 13 (Ιανουάριος 1964), σ. (εσώφυλλο), (έσω οπισθόφυλλο)

Θρακικά Χρονικά, «Κρίσεις και σκέψεις. Το Νόμπελ και εμείς», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 4, τχ. 13 (Ιανουάριος 1964), σ. 1

Πλατάρης Γεώργιος, «Κρίσεις και σκέψεις. Μετά από τα πρώτα μέτρα για την Παιδεία. Εγγύηση και αιτήματα», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 4, τχ. 13 (Ιανουάριος 1964), σ. 2-5

Ματσούκας Νίκος Α., «Κρίσεις και σκέψεις. Μια επιστολή: Το Γλωσσικόν πρόβλημα», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 4, τχ. 13 (Ιανουάριος 1964), σ. 5-6

Θρακικά Χρονικά, «Κρίσεις και σκέψεις. Σημείωση Θρακικών Χρονικών», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 4, τχ. 13 (Ιανουάριος 1964), σ. 6

Μπακαλάκης Γεώργιος, «Από την ακτινοβολία του ελληνικού και του ρωμαϊκού πολιτισμού στον κάτω Έβρο», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 4, τχ. 13 (Ιανουάριος 1964), σ. 7-12, 55

Καβάφης Κωνσταντίνος Π., «Αφιέρωμα. Κ.Π. Καβάφης, 1863-1993. Τείχη», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 4, τχ. 13 (Ιανουάριος 1964), σ. 13

Καβάφης Κωνσταντίνος Π., «Αφιέρωμα. Κ.Π. Καβάφης 1863-1993. Che fece… il gran rifiuto», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 4, τχ. 13 (Ιανουάριος 1964), σ. 13

(ανυπόγραφο), «Αφιέρωμα. Κ.Π. Καβάφης, 1863-1993. Διαμαρτυρία διανοούμενων [θαυμαστών του Καβάφη]», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 4, τχ. 13 (Ιανουάριος 1964), σ. 14

(ανυπόγραφο), «Αφιέρωμα. Κ.Π. Καβάφης, 1863-1993. Καβάφης και καβαφολογία», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 4, τχ. 13 (Ιανουάριος 1964), σ. 15-16

Καβάφης Κωνσταντίνος Π., «Αφιέρωμα. Κ.Π. Καβάφης, 1863-1993. Ιθάκη», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 4, τχ. 13 (Ιανουάριος 1964), σ. 16

Γάντζος Γιάννης, «Αφιέρωμα. Κ.Π. Καβάφης, 1863-1993. Ο Καβάφης σε γωνία… 40 ετών. Ή μια συζήτηση που κρατά σαράντα χρόνια», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 4, τχ. 13 (Ιανουάριος 1964), σ. 17-24

(ανυπόγραφο), «Φωνές: Αυτόγραφο του Καβάφη. Είναι από τα πιο πολυαγαπημένα και πιο πολύ θρυληθέντα ποιήματά του», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 4, τχ. 13 (Ιανουάριος 1964), σ. 24

Δόξας Τάκης, «Αφιέρωμα. Κ.Π. Καβάφης, 1863-1993. Καβάφης, μια αφετηρία. Από Αλεξανδρείας η στροφή…», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 4, τχ. 13 (Ιανουάριος 1964), σ. 25-27

(ανυπόγραφο), «Αφιέρωμα. Κ.Π. Καβάφης, 1863-1993. Σελίς των περιεχομένων του βιβλίου του φέι βολλάν του Καβάφη», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 4, τχ. 13 (Ιανουάριος 1964), σ. 27

(ανυπόγραφο), «Αφιέρωμα. Κ.Π. Καβάφης, 1863-1993. Περιμένοντας του βαρβάρους. [Αυτόγραφο ποίημα]», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 4, τχ. 13 (Ιανουάριος 1964), σ. 28-29

Θέμελης Γιώργος, «Αφιέρωμα. Κ.Π. Καβάφης, 1863-1993. Απόψεις για τον Καβάφη», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 4, τχ. 13 (Ιανουάριος 1964), σ. 30-33

(ανυπόγραφο), «Αφιέρωμα. Κ.Π. Καβάφης, 1863-1993. [Επιστολή του Καβάφη στον Μάριο Βαϊάνο]», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 4, τχ. 13 (Ιανουάριος 1964), σ. 32-33

(ανυπόγραφο), «Αφιέρωμα. Κ.Π. Καβάφης, 1863-1993. Το πρώτο σκαλί. Αυτόγραφο ποιήματος του Καβάφη», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 4, τχ. 13 (Ιανουάριος 1964), σ. 34

Στογιαννίδης Γιώργος Ξ., «Αφιέρωμα. Κ.Π. Καβάφης, 1863-1993. Ύστερα από τριάντα χρόνια. Ο Καβάφης, οι νέοι, και η εποχή μας», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 4, τχ. 13 (Ιανουάριος 1964), σ. 35-37

(ανυπόγραφο), «Αφιέρωμα. Κ.Π. Καβάφης, 1863-1993. [Αυτόγραφη επιστολή του Καβάφη στον Λαπαθιώτη]», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 4, τχ. 13 (Ιανουάριος 1964), σ. 37

Καβάφης Κωνσταντίνος Π., «Αφιέρωμα. Κ.Π. Καβάφης, 1863-1993. Η πόλις», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 4, τχ. 13 (Ιανουάριος 1964), σ. 38

Καβάφης Κωνσταντίνος Π., «Αφιέρωμα. Κ.Π. Καβάφης, 1863-1993. Ηδονή», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 4, τχ. 13 (Ιανουάριος 1964), σ. 38

(ανυπόγραφο), «Αφιέρωμα. Κ.Π. Καβάφης, 1863-1993. Ο τάφος του Καβάφη στο νεκροταφείο Αλεξανδρείας», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 4, τχ. 13 (Ιανουάριος 1964), σ. 38

Παπαχρυσοστόμου Χριστόδουλος, «Θράκη – Κύπρος. Συμβολή στην αλληλογνωριμία τους. Ο Κυπριακός Αγών. Γ΄. Τελευταίον. Αυτοθυσίαι και προοπτικαί», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 4, τχ. 13 (Ιανουάριος 1964), σ. 39-43

(ανυπόγραφο), «[Εισαγωγικό σημείωμα για το διήγημα που δημοσιεύεται στη συνέχεια]», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 4, τχ. 13 (Ιανουάριος 1964), σ. 44

Ιωαννίδης Στέφανος, «Πλημμύρα σε δυο πράξεις. Β΄ Η επιστροφή. Διήγημα», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 4, τχ. 13 (Ιανουάριος 1964), σ. 44-50

Ζάχος Γιάννης, «Πριν από την αρχή», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 4, τχ. 13 (Ιανουάριος 1964), σ. 50-51

Δανδαλίδης Δημήτριος, «Ζητήματα σχετικά με το παιδί. Από τη λαογραφία των Αβδήρων», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 4, τχ. 13 (Ιανουάριος 1964), σ. 52-53

Βέικου-Σεραμέτη Κατίνα, «Λαογραφικά και γλωσσικά στοιχεία της παλήας Ξάνθης. Μέρος δεύτερο. Γλωσσάριο. Π», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 4, τχ. 13 (Ιανουάριος 1964), σ. 53-54

(ανυπόγραφο), «Συνοπτική περίληψις της ομιλίας του Γεν. Διευθυντού της ΣΕΚΕ κ. Βασ. Ιλαντζή», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 4, τχ. 13 (Ιανουάριος 1964), σ. 55-56

(ανυπόγραφο), «Περίληψις εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΕΚΕ», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 4, τχ. 13 (Ιανουάριος 1964), σ. 56-58

«Εκπαιδευτήρια Κοτζαμάνη», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 4, τχ. 13 (Ιανουάριος 1964), σ. (οπισθόφυλλο)