Είστε εδώ

Πλατάρης Γεώργιος, «Κρίσεις και σκέψεις. Μετά από τα πρώτα μέτρα για την Παιδεία. Εγγύηση και αιτήματα», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 4, τχ. 13 (Ιανουάριος 1964), σ. 2-5