Είστε εδώ

Ιωαννίδης Στέφανος, «Πλημμύρα σε δυο πράξεις. Β΄ Η επιστροφή. Διήγημα», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 4, τχ. 13 (Ιανουάριος 1964), σ. 44-50