Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Συνοπτική περίληψις της ομιλίας του Γεν. Διευθυντού της ΣΕΚΕ κ. Βασ. Ιλαντζή», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 4, τχ. 13 (Ιανουάριος 1964), σ. 55-56