Είστε εδώ

Θρακικά Χρονικά, «Κρίσεις και σκέψεις. Το Νόμπελ και εμείς», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 4, τχ. 13 (Ιανουάριος 1964), σ. 1