Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Εισαγωγικό σημείωμα για το διήγημα που δημοσιεύεται στη συνέχεια]», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 4, τχ. 13 (Ιανουάριος 1964), σ. 44