Είστε εδώ

Νέα Πορεία, έτος 1999, τεύχος 536-538

(ανυπόγραφο), «Από τις εισηγήσεις ενός συνεδρίου», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 536-538 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1999), σ. 233-234

(ανυπόγραφο), «Από τις εκδηλώσεις της Εταιρίας Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 536-538 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1999), σ. 234

Γρόλλιος Κωνσταντίνος, «Η αξία των λατινικών γραμμάτων και η συμβολή τους στον πολιτισμό: η ιστορική και παιδευτική σημασία τους», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 536-538 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1999), σ. 235-242

Κονομής Νικόλαος, «Η λατινική και οι ευρωπαϊκές γλώσσες», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 536-538 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1999), σ. 243-252

Πετρόχειλος Νίκος, «Μια συνοπτική θεώρηση της αναβίωσης των Ρωμαίων κωμωδιογράφων και της συνεχούς παρουσίας τους», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 536-538 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1999), σ. 253-267

Κακριδής Φάνης Ι., «Ο Αινείας, ο Anatole France και η Ενωμένη Ευρώπη», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 536-538 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1999), σ. 268-272

Παπαγγελής Θεόδωρος Δ., «Η διδασκαλία της λατινικής ποίησης. Το χρονικό μιας προαναγγελθείσας μελαγχολίας», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 536-538 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1999), σ. 273-279

Τσιτσικλή Δήμητρα Μ., «Η διδασκαλία του πεζού λόγου», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 536-538 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1999), σ. 280-285

Τρομάρας Λεωνίδας, «Από το vortit barbare στο graece vertere: ελληνικές μεταφράσεις λατινικών κειμένων», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 536-538 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1999), σ. 286-306

Νικήτας Δημήτριος Ζ., «Είναι νεκρή η λατινική γλώσσα;», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 536-538 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1999), σ. 307-317

Ζήρας Αλέξης, «Γιώργος Δέλιος και Αρκάδιος Λευκός», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 536-538 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1999), σ. 318-325

Παπακωνσταντίνου Δημήτρης, «Το μέτρο», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 536-538 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1999), σ. 325

Κοτοπούλη Μαρία, «Με τον νου στον Παπαδιαμάντη», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 536-538 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1999), σ. 326-330

Morillo Francisco, Δήμα Κωνστάνς, «[Miguel Hernàndez, σημείωμα των μεταφραστών]», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 536-538 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1999), σ. 331

Hernàndez Miguel, «Έξω απ' την κοιλιά σου», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 536-538 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1999), σ. 331

Hernàndez Miguel, «Ελεγεία», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 536-538 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1999), σ. 332-333

Hernàndez Miguel, «Το στόμα», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 536-538 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1999), σ. 333-335

Μερακλής Μιχάλης Γ., «Για την πόλη (30)», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 536-538 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1999), σ. 336-339

Βάσσης Κωνσταντίνος, «Βασίλη Βιτσαξή, Αναφορά στην ποίηση, δοκίμια», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 536-538 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1999), σ. 340-341

Βάσσης Κωνσταντίνος, «Αθαν. Β. Νταουσάνη, Καθρέφτης της άλλης μνήμης, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 536-538 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1999), σ. 341-342

Λαμπελέ Φούλα, «Ingeborg Bachmann, Malina. Ο Ιβάν, η Μαλίνα κι εγώ, μετάφραση Ιάκωβος Κοπερτί», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 536-538 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1999), σ. 342-343

«Εκδόσεις Νέας Πορείας», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 536-538 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1999), σ. 344-349

«Εκδόσεις Ιδρύματος Κώστα και Ελένης Ουράνη», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 536-538 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1999), σ. 350