Είστε εδώ

Βάσσης Κωνσταντίνος, «Βασίλη Βιτσαξή, Αναφορά στην ποίηση, δοκίμια», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 536-538 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1999), σ. 340-341