Είστε εδώ

Τρομάρας Λεωνίδας, «Από το vortit barbare στο graece vertere: ελληνικές μεταφράσεις λατινικών κειμένων», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 536-538 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1999), σ. 286-306