Είστε εδώ

Λαμπελέ Φούλα, «Ingeborg Bachmann, Malina. Ο Ιβάν, η Μαλίνα κι εγώ, μετάφραση Ιάκωβος Κοπερτί», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 536-538 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1999), σ. 342-343