Είστε εδώ

Βάσσης Κωνσταντίνος, «Αθαν. Β. Νταουσάνη, Καθρέφτης της άλλης μνήμης, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 536-538 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1999), σ. 341-342