Είστε εδώ

Hernàndez Miguel, «Το στόμα», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 536-538 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1999), σ. 333-335