Είστε εδώ

Παπακωνσταντίνου Δημήτρης, «Το μέτρο», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 536-538 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1999), σ. 325