Είστε εδώ

Κοτοπούλη Μαρία, «Με τον νου στον Παπαδιαμάντη», Νέα Πορεία, τόμ. 45, τχ. 536-538 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1999), σ. 326-330