Είστε εδώ

Νέα Πορεία, έτος 1996, τεύχος 497-499

Κωνσταντίνος Β., «Καρ. Μητσάκη, Τα δοκίμια της Βοστώνης-Τα δοκίμια της Οξφόρδης», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 497-499 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1996), σ. 206-207

Κωνσταντίνος Β., «Ένα σχεδόν τέλειο σύστημα», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 497-499 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1996), σ. 185-199

(ανυπόγραφο), «Η αναμέτρηση με τον χρόνο», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 497-499 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1996), σ. 145-146

(ανυπόγραφο), «Περισσότερο ή λιγότερο», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 497-499 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1996), σ. 146

(ανυπόγραφο), «Αποκλείεται (;)», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 497-499 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1996), σ. 147

(ανυπόγραφο), «Εμπαθείς (;) παρατηρήσεις», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 497-499 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1996), σ. 147-148

Καβάφης Κωνσταντίνος Π., «Εν Ελληνική επικρατεία, 1996», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 497-499 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1996), σ. 148-149

(ανυπόγραφο), «Νίκος-Αλέξης Ασλάνογλου», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 497-499 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1996), σ. 150

Κέντρου-Αγαθοπούλου Μαρία, «Έτσι εξέπεμπες», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 497-499 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1996), σ. 151

Κέντρου-Αγαθοπούλου Μαρία, «Κούει κούει», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 497-499 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1996), σ. 152

Κέντρου-Αγαθοπούλου Μαρία, «Κανείς δεν ρίχνει απάνω της ένα φως», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 497-499 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1996), σ. 152-153

Κέντρου-Αγαθοπούλου Μαρία, «Άγγελος φύλακας», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 497-499 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1996), σ. 153-154

Κέντρου-Αγαθοπούλου Μαρία, «Τσάι», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 497-499 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1996), σ. 154

Κέντρου-Αγαθοπούλου Μαρία, «Η πόλη πάντα», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 497-499 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1996), σ. 155

Μακρής Σόλων, «Μορφή και θέμα», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 497-499 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1996), σ. 156-182

Σαράκης Σωτήρης, «Η στιγμή», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 497-499 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1996), σ. 183

Σαράκης Σωτήρης, «Τα βάσανα των βουκόλων», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 497-499 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1996), σ. 183

Σαράκης Σωτήρης, «Μυκήνες», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 497-499 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1996), σ. 184

Κουτροκόη-Χατζηπουλίδου Άννυ, «Σε ξέχασα», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 497-499 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1996), σ. 200

Κουτροκόη-Χατζηπουλίδου Άννυ, «Τουλάχιστον», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 497-499 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1996), σ. 200

Κουτροκόη-Χατζηπουλίδου Άννυ, «Να σε ζεστάνω θἐλω», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 497-499 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1996), σ. 201

Κουτροκόη-Χατζηπουλίδου Άννυ, «Ξέρει αυτός», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 497-499 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1996), σ. 201

Κουτροκόη-Χατζηπουλίδου Άννυ, «Μελαγχολία», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 497-499 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1996), σ. 202

Κουτροκόη-Χατζηπουλίδου Άννυ, «Στη μέθη», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 497-499 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1996), σ. 202

Μερακλής Μιχάλης Γ., «Για την πόλη (19)», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 497-499 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1996), σ. 203-205

«Εκδόσεις Ιδρύματος Κώστα και Ελένης Ουράνη», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 497-499 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1996), σ. 208