Είστε εδώ

Κωνσταντίνος Β., «Ένα σχεδόν τέλειο σύστημα», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 497-499 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1996), σ. 185-199