Είστε εδώ

Κέντρου-Αγαθοπούλου Μαρία, «Άγγελος φύλακας», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 497-499 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1996), σ. 153-154