Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Εμπαθείς (;) παρατηρήσεις», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 497-499 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1996), σ. 147-148