Είστε εδώ

Καβάφης Κωνσταντίνος Π., «Εν Ελληνική επικρατεία, 1996», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 497-499 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1996), σ. 148-149