Είστε εδώ

Κέντρου-Αγαθοπούλου Μαρία, «Η πόλη πάντα», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 497-499 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1996), σ. 155