Είστε εδώ

Μακρής Σόλων, «Μορφή και θέμα», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 497-499 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1996), σ. 156-182