Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Η αναμέτρηση με τον χρόνο», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 497-499 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1996), σ. 145-146