Είστε εδώ

Σαράκης Σωτήρης, «Μυκήνες», Νέα Πορεία, τόμ. 42, τχ. 497-499 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1996), σ. 184