Είστε εδώ

Νέα Πορεία, έτος 1994, τεύχος 471-473

Κωνσταντίνος Β., «Ο Παπαρρηγόπουλος στη σημερινή γλώσσα», Νέα Πορεία, τόμ. 40, τχ. 471-473 (Μάιος-Ιούλιος 1994), σ. 143-147

Βοτανιάτης Άγις, «Οι εκλόγιμοι», Νέα Πορεία, τόμ. 40, τχ. 471-473 (Μάιος-Ιούλιος 1994), σ. 133-142

(ανυπόγραφο), «Ο τόμος για τα σαράντα χρόνια της Νέας Πορείας», Νέα Πορεία, τόμ. 40, τχ. 471-473 (Μάιος-Ιούλιος 1994), σ. 81

(ανυπόγραφο), «Προς φίλους», Νέα Πορεία, τόμ. 40, τχ. 471-473 (Μάιος-Ιούλιος 1994), σ. 82

Βαρβέρης Γιάννης, «Ποιητικές (σ)τάσεις στον Γ.Θ. Βαφόπουλο», Νέα Πορεία, τόμ. 40, τχ. 471-473 (Μάιος-Ιούλιος 1994), σ. 83-101

Maupassant Guy de, «Πικρία», Νέα Πορεία, τόμ. 40, τχ. 471-473 (Μάιος-Ιούλιος 1994), σ. 105-110

Μανουσάκης Γιώργης, «Στα βαθιά φυλλώματα», Νέα Πορεία, τόμ. 40, τχ. 471-473 (Μάιος-Ιούλιος 1994), σ. 110

Πολυμερούδη Χρύσα, «Το φως ήρθε μετά», Νέα Πορεία, τόμ. 40, τχ. 471-473 (Μάιος-Ιούλιος 1994), σ. 111-112

Πολυμερούδη Χρύσα, «Το νόμισμα του Θεού», Νέα Πορεία, τόμ. 40, τχ. 471-473 (Μάιος-Ιούλιος 1994), σ. 112-115

Μοναχός Μωυσής Αγιορείτης, «Το άγχος της θλίψεως», Νέα Πορεία, τόμ. 40, τχ. 471-473 (Μάιος-Ιούλιος 1994), σ. 116-130

Τασούλης Θέμης, «Με φόβο και με πάθος», Νέα Πορεία, τόμ. 40, τχ. 471-473 (Μάιος-Ιούλιος 1994), σ. 131-132

Πεδιαδιτάκις Ιωάννης, «Κασσάνδρα (VII)», Νέα Πορεία, τόμ. 40, τχ. 471-473 (Μάιος-Ιούλιος 1994), σ. 142

Turoldo David Maria, «Έλεγχος συνειδήσεως», Νέα Πορεία, τόμ. 40, τχ. 471-473 (Μάιος-Ιούλιος 1994), σ. 148-150

Μερακλής Μιχάλης Γ., «Για την πόλη (1, 2, 3)», Νέα Πορεία, τόμ. 40, τχ. 471-473 (Μάιος-Ιούλιος 1994), σ. 151-155

Παπαθανασόπουλος Θανάσης, «Απόστολου Σαχίνη, Τετράδια Κριτικής (8η σειρά)», Νέα Πορεία, τόμ. 40, τχ. 471-473 (Μάιος-Ιούλιος 1994), σ. 156-157

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Ε. Ν. Μόσχου,Η μεταφυσική αγωνία στον Παλαμά, δοκίμιο κριτικής», Νέα Πορεία, τόμ. 40, τχ. 471-473 (Μάιος-Ιούλιος 1994), σ. 158-160

«Εκδόσεις Ιδρύματος Κώστα και Ελένης Ουράνη», Νέα Πορεία, τόμ. 40, τχ. 471-473 (Μάιος-Ιούλιος 1994), σ. (έσω οπισθόφυλλο)

Κόρφης Τάσος, «Μνήμη Νίκου Σπάνια (από την ενότητα Χρυσάνθεμα)», Νέα Πορεία, τόμ. 40, τχ. 471-473 (Μάιος-Ιούλιος 1994), σ. 102

Κόρφης Τάσος, «Η μόνη παρηγοριά (από την ενότητα Χρυσάνθεμα)», Νέα Πορεία, τόμ. 40, τχ. 471-473 (Μάιος-Ιούλιος 1994), σ. 102-103

Κόρφης Τάσος, «Ravel: Boléro (από την ενότητα Χρυσάνθεμα)», Νέα Πορεία, τόμ. 40, τχ. 471-473 (Μάιος-Ιούλιος 1994), σ. 103

Κόρφης Τάσος, «Το πέρασμα (από την ενότητα Χρυσάνθεμα)», Νέα Πορεία, τόμ. 40, τχ. 471-473 (Μάιος-Ιούλιος 1994), σ. 103-104