Είστε εδώ

Πολυμερούδη Χρύσα, «Το φως ήρθε μετά», Νέα Πορεία, τόμ. 40, τχ. 471-473 (Μάιος-Ιούλιος 1994), σ. 111-112